magic [林昱講座] 組織行銷 三個關鍵力 概論( 陌開 推薦 領導 )

 

 

優酷影音:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzM5NzgzNzczMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

 

 

UST [營銷講座] 組織行銷的 三個關鍵力 (陌開+ 推薦+ 領導)

 

優酷影音:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzM5ODEwMDEyMA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

 

優酷影音:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzM5ODI1NjA4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

 

免費送你網路行銷電子書,  下載

免費傳授網路陌生開發秘訣